اهمیت کتاب و کتابخوانی

باتوجه به گرایش فرزندان و کودکان ما به فضای مجازی و دور شدن از کتاب و کتابخوانی و بی اهمیتی و میل و رغبت نداشتن به مطالعه،پدر و مادر و رسانه ها و مربیان مدارس باید با روش های گوناگون میل و انگیزه کتاب خواندن و کتاب خریدن را در فرزندان این سرزمین ایجاد کنند.

تصویر زیر کاریکاتوریست که به اهمیت کتاب و کتاب خوانی از دوران طفولیت اشاره می کند.

اهمیت کتاب و کتاب خوانی در دوران طفولیت

 

منبع دریافت این مطلب : تلخندک

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!