معمای المپیادی جایگذاری قطعات

از سوالات المپیاد کامپیوتر:

به چند طریق می توان خانه های خالی (سفید رنگ) جدول 4×4 پایین را با قطعاتی که در شکل پایین می بینید پر کرد، طوری که هر خانه توسط دقیقا یکی از خانه های قطعات پوشیده شود و قطعه های استفاده شده به طور کامل درون خانه های سفید جدول قرار بگیرند؟ از هر قطعه به تعداد دلخواه وجود دارد و قطعات را می توان چرخاند یا دوران داد. لزومی هم به استفاده یکجای همه قطعات هم وجود ندارد.

سرگرمی ریاضی

                                                                                  الف) 3            ب) 2            ج) 5              د) 1            هـ) 4

 

 

 

 

گزینه ب درست است.

همانطور که مشاهده می کنید تعداد خانه های خالی جدول، فرد است. در نتیجه از قطعه 5 خانه ای نیز باید فرد بار استفاده شود. (حداقل یک بار) اما براحتی مشاهده می شود که حداکثر یک بار می توان از این قطعه استفاده کرد. اگر جای قطعه ی 5 خانه ای را مشخص کنیم، نحوه قرار گیری بقیه قطعات بصورت یکتا مشخص می شود. با توجه به اینکه قطعه 5 خانه ای می تواند در دو جای جدول قرار گیرد، جواب این مسئله نیز برابر 2 خواهد بود. آیا از همه قطعات استفاده کرده ایم؟ شما بگویید!

کلمات کلیدی : سرگرمی | سرگرمی ریاضی | بازی ریاضی | ریاضی | هوش | تفریح و سرگرمی | تست هوش

 

منبع دریافت این مطلب : آی هوش

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!