معرفی کتاب فارسی ششم دبستان (از سری کتاب های آدم برفی) انتشارات واله

کتابی فارسی ششم انتشارات واله براساس کتاب فارسی ششم دبستان (بخوانیم و بنویسیم) در 17 درس گردآوری شده است.

در هر درس پس از بیان نکات دستوری ، آرایه های ادبی و نگارشی به بیان نکات دستوری که سال های پیش خواندید در قالب یادآوری می پردازد و در قسمت خود آزمایی سعی در تثبیت آموخته های دانش آموزان می کند و در انتهای هر درس سوالات چهار گزینه ای و پاسخ نامه تشریحی برای مطمئن شدن دانش آموزان از پاسخ های خود مطرح می کند.

قابل ذکر است 2 آزمون نوبت اول و نوبت دوم نیز برای دانش آموزان آورده شده است.

 فارسی ششم انتشارات واله 

خرید اینترنتی

 

کتاب کمک درسی فارسی ششم انتشارات واله شامل فصل های زیر است:

ستایش

فصل اول

آفرینش و زیبایی

درس اول

درس دوم

مهارت های نوشتاری

درس اول

درس دوم

سوالات چهار گزینه ای

پاسخ نامه ی سوالات چهار گزینه ای

فصل دوم

زبان و ادب

درس سوم

درس چهارم

مهارت های نوشتاری

درس سوم

درس چهارم

سوالات چهار گزینه ای

پاسخ نامه ی سوالات چهار گزینه ای

فصل چهارم

دین و اخلاق

درس پنجم

درس ششم

مهارت های نوشتاری

درس سوم

درس چهارم

سوالات چهار گزینه ای

پاسخ نامه ی سوالات چهارگزینه ای

فصل سوم

دین و اخلاق

درس پنجم

درس ششم

مهارت های نوشتاری

درس پنجم

درس ششم

سوالات چهار گزینه ای

پاسخ نامه ی سوالات چهار گزینه ای

سوالات امتحانی نوبت اول

فصل چهارم

آداب زندگی

درس هفتم

درس نهم

مهارت های نوشتاری

درس هفتم

درس نهم

سوالات چهار گزینه ای

پاسخ نامه ی سوالات چهار گزینه ای

فصل پنجم

نام آوران

درس دهم

درس یازدهم

سوالات چهار گزینه ای

پاسخ نامه ی سوالات چهار گزینه ای

فصل ششم

ایران من

درس دوازدهم

درس چهاردهم

مهارت های نوشتاری

درس دوازدهم

درس چهاردهم

سوالات چهار گزینه ای

پاسخ نامه ی سوالات چهار گزینه ای

فصل هفتم

فرهنگ و هنر

درس پانزدهم

درس شانزدهم

درس هفدهم

نیایش

مهارت های نوشتاری

درس پانزدهم

درس شانزدهم

درس هفدهم

سوالات چهار گزینه ای

پاسخ نامه ی سوالات چهار گزینه ای

سوالات امتحانی نوبت دوم (1)

سوالات امتحانی نوبت دوم (2)

 

برای خرید این کتاب می توانید به سایت نیمکت به آدرس www.nimkatbook.ir مراجعه نمایید.

 

خرید اینترنتی

 

کلمات کلیدی: آموزش فارسی ششم | کتاب کمک درسی فارسی ششم خرید اینترنتی کتاب فارسی ششم مطالعه دروس | آزمون نوبت اول |آزمون نوبت دوم | خودآزمایی | درسنامه نمونه سوال

 

منبع دریافت این مطلب : فروشگاه اینترنتی نیمکت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!