روزهای مدرسه

 روز اول مدرسه تقریبا به یاد همه بچه ها می ماند یا آنقدر خوشحال بوده اند که این تجربه جدید برایشان لذتبخش بوده یا آنقدر ناراحت که گریه و بهانه جویی شان به یادشان مانده...

ولی بعد از این که خواسته یا نا خواسته بر ترس خود غلبه می کنند و با محیط مدرسه و همکلاسی ها و معلم هایشان آشنا می شوند شیطنت هایشان شروع می شود و هر روز خاطره ای برای فردایشان می سازند و این خاطرات را سال های سال در بهترین جای ذهن خود جای می دهند تا شیرینی آن روز ها را هیچوقت فراموش نکنند.

طنز آموزشی زیر یادآور روزهای خوش مدرسه است.امروز روزهای تلخ دوران مدرسه برایمان شیرین است.

 

 

طنز آموزشی 

کلمات کلیدی : مدرسه | همکلاسی | کاریکاتور | کاریکاتور آموزشی | روزهای مدرسه | طنز آموزشی

 روز اول مدرسه تقریبا به یاد همه بچه ها می ماند یا آنقدر خوشحال بوده اند که این تجربه جدید برایشان لذتبخش بوده یا آنقدر ناراحت که گریه و بهانه جویی شان به یادشان مانده...

ولی بعد از این که خواسته یا نا خواسته بر ترس خود غلبه می کنند و با محیط مدرسه و همکلاسی ها و معلم هایشان آشنا می شوند شیطنت هایشان شروع می شود و هر روز خاطره ای برای فردایشان می سازند و این خاطرات را سال های سال در بهترین جای ذهن خود جای می دهند تا شیرینی آن روز ها را هیچوقت فراموش نکنند.

طنز آموزشی زیر یادآور روزهای خوش مدرسه است.امروز روزهای تلخ دوران مدرسه برایمان شیرین است.

 

 

طنز آموزشی 

کلمات کلیدی : مدرسه | همکلاسی | کاریکاتور | کاریکاتور آموزشی | روزهای مدرسه | طنز آموزشی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!