سازمان دانش آموزی

سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در یک نگاه

تعریف

به منظور اعتلای شخصیت دینی،اخلاقی،عاطفی،علمی واجتماعی دانش آموزان وایجاد زمینه مشارکت همه جانبه آنها درزمینه های اعتقادی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،ورزشی وهنری،سازمانی عمومی وغیردولتی باعنوان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران و با مقررات خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشکیل می­شود . ماده 1 اساسنامه

تاریخچه تشکیل

اساسنامه سازمان دانش آموزی پس از ماه ها بحث و بررسی کارشناسی در جلسه 441 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 21/2/1378 به تصویب اعضای شورا رسید و در شماره 15832 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 14/4/1378 ثبت گردید. این سازمان ار 21 اردیبهشت 78 فعالیت های خود را شروع نمود.

جایگاه

اساسنامه سازمان دانش آموزی در 14ماده و7 تبصره در جلسه 441 مورخ 21/2/1378 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

درتبصره 2 ماده واحده قانون ‌احیاء معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش ‌سازمان‌دانش‌آموزی‌، تحت نظر این معاونت فعالیت خواهد نمود و ریاست این سازمان با معاون پرورشی و فرهنگی است.( البته در استانها ریاست سازمان با معاونین محترم پرورشی نیست و آنها نقش نظارتی ، هدایتی و حمایتی دارند)

سایت سازمان دانش آموزی

اهداف

الف - زمینه سازی تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای کسب فضایل اخلاقی و کمالات انسانی بر اساس تعالیم عالیه اسلام ناب محمدی (ص).

ب- زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در عرصه های مختلف انقلاب و کشور.

ج - برنامه ریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیت های فردی و اجتماعی

د - ترویج الگوها و اسوه های انقلابی، اسلامی و ملی در بین دانش آموزان .

هـ - تقویت روحیه تعاون، نیکوکاری، نوع دوستی و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم و انضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه.

و - مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان به ویژه با دانش آموزان کشورهای اسلامی.

ز- ایجاد علاقه وایمان به فرهنگ خودی، خودباوری و توجه به شعار نه شرقی و نه غربی.

وظایف

1 - جلب مشارکت کلیه مخاطبان اصلی و اعضای وابسته و مردمی برای تحقق اهداف سازمان

2 - اقدام لازم برای به عضویت در آوردن داوطلبانه دانش آموزان

3 - برنامه ریزی برای فعالیت های پرورشی دانش آموزان در خارج از مدارس

4 - پژوهش، آموزش و مشاوره برای افزایش توانمندی های دانش آموزان عضو

5 - سازماندهی و هماهنگی برای جلب حمایت های ملی و محلی

6 - تامین منابع مورد نیاز سازمان از طریق جلب مشارکتهای مردمی در کنار کمک های دولت

7 - ارائه روش های تربیتی مناسب برای رشد اعتقادی و اخلاقی اعضاء

8 - استفاده مفید و م‍وثر از فضاهای پرورشی موجود در کشور و توسعه و تجهیز فضاهای مناسب برای فعالیت سازمان

9 - برنامه ریزی برای شناسایی، جذب و آموزش مربیان واجد صلاحیت و داوطلب به منظور آماده سازی آنان برای اداره گروههای سازمان یافته دانش آموزی

10 - برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی، علمی و نیز تشکل های مشابه در داخل و خارج از کشور برای تبادل اطلاعات و تجربیات و همکاریهای مشترک از طریق مراجع مسئول

11 - برگزاری گردهمایی، همایش، جشنواره، اردو، مسابقات فرهنگی و ورزشی، کنگره ها و مجمع های گوناگون برای اعضاء

12 - تشویق و ترغیب دانش آموزان عضو به فراگیری و استفاده از شیوه های تعاون در فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی در واحدهای آموزشی

 

منبع دریافت این مطلب : پیش فر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!