شیوه مطالعه دروس عمومی

دروس عمومی بیشتر حفظ کردنی هستند.

برای یادگرفتن درس های حفظی مثل هدیه های آسمانی و اجتماعی راه های زیر پیشنهاد می شود:

-خوب گوش دادن سر کلاس

-کمک گرفتن از تصاویر و نقشه ها

-ارتباط دادن مطالب درسی با مطالب غیر درسی

-ارتباط دادن مطلب درسی با فعالیت های غیر درسی

-تکرار و مرور مطالب قبل از امتحان

-مجسم کردن و تصویر سازی مطالب در ذهن

-خط کشیدن زیر مطالب مهم

-سوال طرح کردن از متن کتاب

-بستن کتاب و هر آنجه فهمیدی برای خودت

برای اینکه مطالب را همان طور که یاد می گیری به یاد بیاوری؛ باید قبل از این که چیزی را حفظ کنی نکات مهم و غیر مهم را در متن تشخیص بدهی. اطلاعات را به کمک یک نقشه ی مناسب دسته بندی کنی. ارتباط نکات را با شکل های شبیه یا متفاوت در نقشه نشان دهی.

اگر چیزی را بنویسی دیرتر آن را فراموش می کنی. نوشتن جادو می کند.

برای یادآوری پاراگراف های طولانی با حروف اول کلمه ها برای خودت یک رمز بساز.

 

منبع دریافت این مطلب : مبتکران

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!