خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

نمونه سوالات استعداد تحلیلی

نمونه سوالات استعداد تحلیلی

نمونه سوالات استعداد تحلیلی شامل 10 سوال در 2 صفحه می باشد.     [ ]دانلود نمونه سوالات استعداد تحلیلی (620 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی :  دانلود نمونه سوالات استعداد تحلی...

آزمون ریاضی پایه نهم 94-95

آزمون ریاضی پایه نهم 94-95

نمونه سوالات فصل اول ریاضی پایه نهم (متوسطه اول) سال تحصیلی 94- ، شامل 9 سوال با بارم 20 و زمان پیشنهادی برای این آزمون 60 دقیقه است.     [ ]دانلود نمونه سوالات فصل اول ریاضی پایه نهم 94-95 1 (351 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان ا...

آزمون جامع قلم چی پایه نهم آبان 94

آزمون جامع قلم چی پایه نهم آبان 94

آزمون جامع قلم چی پایه نهم شامل 50سوال در 14 صفحه به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.  نمونه سوالات شامل درسهای فارسی و مهارت های نوشتاری ، ریاضی و علوم تجربی می باشد.     [ ]دانلود آزمون جامع قلم چی پایه نهم آبان 94 (256 KB ) »» دانلود برای اعضا ...

آزمون فصل چهارم ریاضی پایه نهم

آزمون فصل چهارم ریاضی پایه نهم

آزمون فصل 4 ریاضی پایه نهم  شامل 11 سوال در 5  صفحه به همراه پاسخنامه تستی می باشد.     [ ]دانلود آزمون فصل 4 ریاضی پایه نهم (474 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی:  آزمون ریاض...

سوالات فصل سوم ریاضی 9

سوالات فصل سوم ریاضی 9

فصل سوم ریاضیات پایه نهم متوسطه اول دارای 20 سوال تشریحی است.     [ ]دانلود فصل سوم ریاضی نهم 1 (265 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی: آزمون ریاضی | نمونه سوالات ریاضی تیزهوشا...

آزمون فصل 4 ریاضی پایه نهم

آزمون فصل 4 ریاضی پایه نهم

آزمون فصل 4 ریاضی پایه نهم  شامل 9سوال در 4 صفحه به همراه پاسخنامه تستی می باشد.     [ ]دانلود آزمون فصل 4 ریاضی پایه نهم (406 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی:  آزمون ریاضی |...

آزمون تستی جامع پایه نهم

آزمون تستی جامع پایه نهم

این آزمون جامع، تستی و شامل 83 سوال در 7 صفحه می باشد.     [ ]دانلود آزمون تستی جامع پایه نهم (804 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی:  آزمون ریاضی | نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان...

آزمون ریاضی پایه نهم دبیرستان آیت الله گلپایگانی

آزمون ریاضی پایه نهم دبیرستان آیت الله گلپایگانی

آزمون ریاضی پایه نهم دبیرستان آیت الله گلپایگانی شامل 5 سوال در 1 صفحه می باشد.       [ ]دانلود آزمون ریاضی پایه نهم دبیرستان آیت الله گلپایگانی (172 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلما...

نمونه سوالات ریاضی نوبت اول 94-95

نمونه سوالات ریاضی نوبت اول 94-95

نمونه سوال ریاضی نوبت اول پایه نهم (متوسطه اول) سال تحصیلی 94-95 دارای 17 سوال در دو صفحه می باشد و بارم آزمون 20 نمره، مدت زمان پیش بینی شده برای این آزمون 80 دقیقه است.       [ ]دانلود نمونه سوال ریاضی نوبت اول 94-95 1 (168 KB ) »» دانلود برای اعضا ا...

آزمون ریاضی دبیرستان غیر دولتی رازی پایه نهم مهر 94

آزمون ریاضی دبیرستان غیر دولتی رازی پایه نهم مهر 94

آزمون ریاضی دبیرستان غیر دولتی رازی شامل 11 سوال در 2 صفحه می باشد.     [ ]دانلود آزمون ریاضی دبیرستان غیر دولتی رازی پایه نهم مهر 94 (740 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی:  آ...

آزمون ریاضی نوبت اول پایه نهم

آزمون ریاضی نوبت اول پایه نهم

آزمون ریاضی نوبت اول پایه نهم شامل 17 سوال در 3 صفحه می باشد.     [ ]دانلود شبه آزمون ریاضی نوبت اول پایه نهم 1 (190 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!         کلمات کلیدی: آزمون ریاضی | نمونه سو...

آزمون فصل 3 ریاضی پایه نهم

آزمون فصل 3 ریاضی پایه نهم

آزمون فصل 3 ریاضی پایه نهم  شامل 10سوال در2 صفحه می باشد.     [ ]دانلود سوالات فصل 3 ریاضی پایه نهم (537 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی:  نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان | نمونه...

آزمون ریاضی دبیرستان استاد شهریار آذر 94

آزمون ریاضی دبیرستان استاد شهریار آذر 94

آزمون ریاضی دبیرستان استاد شهریار شامل 21 سوال در 2 صفحه می باشد.     [ ]دانلود آزمون ریاضی دبیرستان استاد شهریار آذر 94 (454 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی:  آزمون ریاضی | ...

آزمون ریاضی پایه نهم

آزمون ریاضی پایه نهم

آزمون ریاضی پایه نهم  شامل 13 سوال در 2 صفحه می باشد.     [ ]دانلود آزمون ریاضی پایه نهم (162 KB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی:  آزمون ریاضی | نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان | نم...

آزمون ورودی دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران

آزمون ورودی دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران

آزمون ورودی دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران شامل 40 سوال در 5 صفحه  می باشد.     [ ]دانلود آزمون ورودی دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران (1 MB ) »» دانلود برای اعضا امکان پذیر است. عضویت رایگان است و کمتر از 30 ثانیه طول می کشد!!!!       کلمات کلیدی: آ...