خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

نشست جهانی نوآوری برای آموزش- تناسب آموزش با نیازهای بازار کار در قرن بیست و یکم

نشست جهانی نوآوری برای آموزش- تناسب آموزش با نیازهای بازار کار در قرن بیست و یکم

0:00 / 2:11   آندرا بورینگ، خبرنگار یورونیوز از دوحه می گوید: «در روز دوم نشست، کارشناسان درباره مسائلی ازجمله گسترشآموزش دیجیتال و استفاده بیشتر از نرم افزارهای کامپیوتری به جای کتب درسی صحبت کردند. آنها همچنین در این باره بحث کردند که دانشگاه ها و شر...

فانوس را پیدا کنید

فانوس را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک فانوس پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | هوش | هوش تصویری | ...

مار را پیدا کنید

مار را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک مار پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | سرگرمی | معما | هوش | هوش ...

خرگوش را پیدا کنید

خرگوش را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک خرگوش پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | سرگرمی | هوش | هوش ...

چنگ را پیدا کنید

چنگ را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک چنگ پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | معما | سرگرمی | هوش | هوش ...

کلاه را پیدا کنید

کلاه را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک کلاه پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | سرگرمی | هوش ...

روباه را پیدا کنید

روباه را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک روباه پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | معما | سرگرمی | ه...

شمشیر را پیدا کنید

شمشیر را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک شمشیر پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | سرگرمی | هوش ...

زنگوله را پیدا کنید

زنگوله را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک زنگوله پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | معما | هوش | ...

دایره زنگی را پیدا کنید

دایره زنگی را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک دایره زنگی پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | جیستان و معما | سرگرمی | هوش ...

پیپ را پیدا کنید

پیپ را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک پیپ پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | سرگرمی ...

اسب را پیدا کنید

اسب را پیدا کنید

اگر فکر می کنید باهوش هستید و دید قوی دارید به تصویر زیر به دقت نگاه کنید در تصویر زیر یک اسب پنهان شده است آیا می توانید آن را پیدا کنید؟     کلمات کلیدی : چیستان | چیستان و معما | سرگرمی ...

اینفوگرافیک راه های صرفه جویی در مصرف آب

اینفوگرافیک راه های صرفه جویی در مصرف آب

این روزها مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است. به همین علت، اقدام برایصرفه‌جویی در مصرف آن نه تنها هزینه‌ها را کاهش می­دهد، بلکه برای کشور و نسل‌های آینده نیز مفید خواهد بود. در این اینفوگرافیک، راه های صرفه جویی در مصرف آب به تص...