خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

نامادری من

نامادری من

فیلم زیر معرفی کتاب نامادری من می باشد:         [ناماد...

اپلیکیشن بازی ارباب جمع

اپلیکیشن بازی ارباب جمع

توی بازی ارباب جمع باید بتونی توی زمان مشخص تشخیص بدی که جمع بین اعداد با نتیجه ای که زیرش مینویسه مساویه یا نه! بازی 3 سطح داره: آسون : جمع بین دو عدد متوسط : جمع بین سه عدد سخت : جمع بین چهار عدد رکورد بزن و رکورد خودتو توی هر سطح ثبت...

مجموعه ماجراهای کارلسون پشت بومی

مجموعه ماجراهای کارلسون پشت بومی

فیلم زیر معرفی کتاب مجموعه ماجراهای کارلسون پشت بومی می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آورد ...

تحصیل نیمی ازدانش آموزان در فنی و حرفه ای و کار و دانش ها

تحصیل نیمی ازدانش آموزان در فنی و حرفه ای و کار و دانش ها

به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مسعود شکوهی با حضور در استودیوی بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره شیوه نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان افزود: این شیوه نامه بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش برای نحوه انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزا...

مادر بزرگ سوپ می پزد!

مادر بزرگ سوپ می پزد!

فیلم زیر معرفی کتاب مادر بزرگ سوپ می پزد! می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آورد و خستگی درس...

داستان های دروغگو

داستان های دروغگو

فیلم زیر معرفی کتاب داستان های دروغگو می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آورد و خستگی درس را ...

دوغدو /1(خانم سیلا و غول های مادربزرگ)

دوغدو /1(خانم سیلا و غول های مادربزرگ)

فیلم زیر معرفی کتاب دوغدو /1(خانم سیلا و غول های مادربزرگ)  می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا م...

ماجراهای آقای بولک

ماجراهای آقای بولک

فیلم زیر معرفی کتاب ماجراهای آقای بولک می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آورد و خستگی درس را...

یک عدد بهترین دوست به فروش می رسد

یک عدد بهترین دوست به فروش می رسد

فیلم زیر معرفی کتاب یک عدد بهترین دوست به فروش می رسد  می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آور...

یک عدد نخودی به فروش می رسد

یک عدد نخودی به فروش می رسد

فیلم زیر معرفی کتاب   یک عدد نخودی به فروش می رسد می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آورد و خ...

قصه های الفبا

قصه های الفبا

فیلم زیر معرفی کتاب قصه های الفبا می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آورد و خستگی درس را در م...

رود پر ستاره ی آسمان

رود پر ستاره ی آسمان

فیلم زیر معرفی کتاب رود پر ستاره ی آسمان می باشد:       توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آورد و خستگی در...

آب نبات چوبی آویزان و هویج های سرگردان

آب نبات چوبی آویزان و هویج های سرگردان

فیلم زیر معرفی کتاب آب نبات چوبی آویزان و هویج های سرگردان می باشد:     توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می...