تعداد مثلث ها

                      در شکل زیر چند مثلث وجود دارد؟

 هوش و دقت خود را بسنجید.با تمرکز و دقت به شکل نگاه کنید و تعداد دقیق مثلث ها را پیدا کنید.تست دقت کلمات کلیدی: معما |سرگرمی | هوش | تفریح و سرگرمی | تعداد مثلث ها

 

منبع دریافت این مطلب : اپتیکا

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!