معرفی کتاب ریاضیات ششم ابتدایی انتشارات مهندس فتحی

کتاب ریاضیات ششم ابتدایی انتشارات مهندس فتحی از سه بخش اصلی تشکیل شده است :

بخش اول درس نامه و سوالات چهارگزینه ای براساس کتاب ریاضی ششم دبستان می باشد. در این قسمت که در هفت فصل نوشته شده ابتدای هر فصل درس نامه ای مختصر به همراه مثال آمده است و در ادامه ی آن سوالات چهارگزینه ای مطرح شده است. در بخش پایانی کتاب پاسخ نامه تشریحی برای این سوالات در نظر گرفته شده است.

بخش دوم تست های هوش و خلاقیت (200 سوال) در نظر گرفته شده است برای ارتقاء سطح هوش و ابتکار دانش آموز و در قسمت پایانی کتاب پاسخ نامه تشریحی در نظر گرفته شده است.

بخش سوم سوالات تشریحی برای تمرین بیشتر و عمیق تر شدن مطالب در بخش پایانی کتاب گردآوری شده است که البته پاسخ نامه ایی برای حل این سوالات اختصاص نیافته شده است !

 

 

خرید اینترنتی

 

کتاب ریاضیات ششم ابتدایی انتشارات مهندس فتحی شامل فصل های زیر است:

پرسش های مقدماتی

فصل اول : پرسش های کسر های متعارفی

فصل دوم : درس نامه ی عدد های اعشاری

پرسش های عدد های اعشاری

فصل سوم : درس نامه ی اندازه گیری طول و زاویه

پرسش های اندازه گیری طول و زاویه

پرسش های واحد اندازه گیری

فصل چهارم : درس نامه ی عدد های تقریبی

پرسش های عدد های تقریبی

فصل پنجم : پرسش های نسبت و تناسب

پرسش های درصد

فصل ششم : پرسش های مساحت و محیط اشکال هندسی

پرسش های هندسی

پرسش های حجم

فصل هفتم : درس نامه ی مختصات و عدد های صحیح

پرسش های مختصات و عدد های صحیح

پرسش های الگو

فصل هشتم : هوش و خلاقیت

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای مقدماتی

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای کسر های متعارفی

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای عدد های اعشاری

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای اندازه گیری طول و زاویه

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای واحد اندازه گیری

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای عدد های تقریبی

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای نسبت و تناسب

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای درصد

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای مساحت و محیط اشکال هندسی

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای هندسه

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای حجم

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای مختصات و عدد های صحیح

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای الگوها

پاسخ نامه ی تشریحی پرسشهای خلاقیت

پاسخ نامه ی کلیدی ریاضی

پاسخ نامه ی کلیدی هوش و خلاقیت

پرسش های تشریحی کسرهای متعارفی

پرسش های تشریحی عددهای اعشاری

پرسش های تشریحی اندازه گیری طول و زاویه

پرسش های تشریحی عددهای تقریبی

پرسش های تشریحی مختصات و عددهای صحیح

 

 

برای خرید این کتاب می توانید به فروشگاه کتاب کمک درسی نیمکت به آدرس www.nimkatbook.ir مراجعه نمایید.

 

خرید اینترنتی

 

کلمات کلیدی: خرید اینترنتی کتاب کمک درسی | خودآزمایی | نمونه سوال  | ششم ابتدایی | نمونه سوال ششم دبستان | نمونه سوال ششم ابتدایی | آموزش ریاضی ششم | کتاب کمک درسی ریاضی ششم

 

منبع دریافت این مطلب : فروشگاه اینترنتی نیمکت

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!