در صرفه جویی آب موثر باشید

آب یک پدیده بسیار مهم در زندگی ما است. ما برای رشد گیاهان و تولید غذا، حفظ محیط زیست و تولید همه چیز، از غذا گرفته تا کامپیوتر به آب نیاز داریم. شما همه روزه برای دوش گرفتن و مسواک زدن به آب احتیاج دارید. اما آب دارای منابع محدودی است. در این شهر ما نمی توانیم حتی مقدار اندکی از آب را هدر دهیم. شما می توانید با صرفه جویی در داخل و خارج خانه به تامین آب شهر کمک کنید. هر چه اطلاعات شما بیشتر باشد بیشتر می توانید به پدر و مادر خود برای صرفه جویی در مصرف آب کمک کنید.

اینفوگرافیک زیر استفاده درست از مصرف آب در زمان های مختلف را نشان می دهد.آن را برای خود الگویی قرار دهید و در شرایط مختلف استفاده از آب از این روش ها استفاده کنید تا در مصرف آب صرفه جویی شود.

اینفوگرافیک صرفه جویی آب 

کلمات کلیدی : صرفه جویی | اینفوگرافیک | اینفوگرافیک آموزشی | اینفوگرافیک صرفه جویی در مصرف آب |مصرف هوشمندانه آب

 

منبع دریافت این مطلب : وگن کایند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!