روند برگزاری امتحانات در مدارس آموزش از راه دور تحت نظارت قرار می گیرد

به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری مهر، گودرز شاهمرادی ‌اظهارکرد: فراگیران مدارس آموزش از راه دور گروه های خاصی هستند و اگر در گذشته اشکالی در مدارس معدودی صورت گرفته، نمی توان خدمات ارزشمند سایر مدارس را ندیده گرفت.

وی افزود: در مدارس آموزش از راه دور، دانش آموزان بازمانده از تحصیل در گروه های سنی لازم التعلیم و بزرگسال با رعایت ضوابط و قوانین ثبت نام به عمل می آید.

شاهمرادی تصریح کرد: گروه بزرگسال افرادی هستند که شرایط حضور در مدرسه روزانه را از دست داده اند و دانش‌آموزان لازم التعلیم نیز با داشتن شرایط لازم و تشخیص کمیسیون خاص امکان ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور را خواهند داشت، این گروه شامل افراد دارای معلولیت جسمی، افرادی که به آموزش حضوری دسترسی ندارند، است.

مدیر مدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش درخصوص احتمال تخلفات خاطرنشان کرد: چند سال قبل شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه‌ای داشت مبنی براینکه مدارس آموزش از راه دور مجاز به برگزاری امتحانات نیستند.لیکن در بررسی‌های بعدی مشخص شد این مصوبه آسیب‌های دیگری را به همراه دارد. لذا چنانچه در سیستمی اشکالی مشاهده شد، مورد انتظار است تا با راه حل های صحیح نسبت به رفع آن اقدام کرد .

وی تاکید کرد : مدارس آموزش از راه دور به عنوان بخشی از نظام آموزشی هستند و سیستم نظارتی نیز می بایست همانند سایر مدارس، آن ها ر ا مورد توجه قرار دهد. نظارت حق قانونی و تکلیفی آموزش و پرورش است و قانون گذار نیز مسیر رسیدگی به تخلفات احتمالی را پیش بینی کرده است. لذا قصور عدم نظارت نباید صرفا متوجه مدارس آموزش از راه دور باشد .

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش افزود : مصوبات اخیر شورای عالی در اصلاح آیین نامه های آموزشی موجب افزایش انگیزه فرهنگیان در ارتقای نرخ پوشش تحصیلی و کیفیت بخشی برنامه ها خواهد شد .

شاهمرادی با تاکید بر اهمیت نظارت بر صحت برگزاری امتحانات، ادامه داد: با مکانیزم جدید دقت بیشتری در این فرآیند صورت می پذیرد تا مشکلی به وجود نیاید.

وی گفت: مدارس آموزش از راه دور به عنوان بخشی از نظام تعلیم و تربیت کشور مسئولیت آموزش به گروه های خاص را به عهده دارند، لذا حق برگزاری امتحانات را نیز دارا می باشند و به تشخیص شورای عالی آموزش و پرورش از این پس، مدارس آموزش از راه دور که مدیر رسمی و موظف دارند، مجاز به برگزاری امتحانات هستند.

شاهمرادی با اشاره به بازگشت اعتماد به مدارس آموزش از راه دور، اظهارکرد: سیستم آموزش از راه دور قدمتی جهانی دارد و در بسیاری از کشورهای جهان از این سیستم آموزش استفاده می‌کنند. در ایران نیز 1722مدرسه آموزش از راه دور وجود داشته وحدود 200 هزار دانش‌آموز در این مدارس تحصیل می کنند .

 

منبع دریافت این مطلب : خبرگزاری مهر

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!