چگونه دانش آموزان را فعال تر کنیم؟

*ازواژه های آزاردهنده استفاده نکنیم و آن را به حداقل برسانیم و فرزندانمان کمک کنیم تا کلمات نه ، نمی توانم ، نمی خواهم هرگز شاید  نمی شود و اگرمرا کمتربه کاربرندزیرا این ،کلمات قبل از رسیدن به نقطه شروع اورا متوقف می سازد.

*برجمله من آن را انجام می دهم تاکید کنید روی کلماتی مثل بله، می توانم ، من می خواهم ، می شود ، بیشترکارکنید.

*به او تاکید کنیم که تعیین کردن هدف بسیارمهم است فرد با فرا گرفتن این که چگونه اهداف خود را تعیین کندو درکلاس های درس به آن اصول برسد پیشرفت تحصیلی خود را متعلق به خود خواهد دانست فرد زمانی که این اصول را یاد می گیرد کمک مان را برای رسیدن به موفقیت مشتاقانه می پذیرد.

*مسئولیت پذیری را به آن ها بیاموزیم اغلب والدین دانش آموزان را درمدرسه مسئول اعمال خود می دانند اما به عنوان پدرومادر، مانیزمجبوریم نسبت به عملکرد آن ها جواب گو باشیم اگرمی گوییم درتکالیف شان به آنها کمک و یا برای تحصیل شان سرمایه گذاری می کنیم پس مجبوریم فعالیت هایشان را یک اولویت بدانیم و الگوی رفتاری مناسب برای آن ها باشیم دخالت مثبت ما درفعالیت های مدرسه مهم است.

* اهمیت کمک به دیگران را به آنها یاد آورشویم . به فرزندان تان کمک کنید تا همیشه درفکرکمک گرفتن نباشند و گاهی هم به دیگران کمک کنند.

* به فرزندانمان کمک کنیم تا از وقت خود خوب استفاده کنند.

* به هدف و به قدرت تمرکزفرزندانمان توجه کنیم.

کلمات کلیدی مطلب : مقالات مقالات علمی و آموزشی | خانواده و روانشناسی چگونه دانش آموزان را فعال تر کنیم 

 

منبع دریافت این مطلب : مبتکران

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!