خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (22 تا 28 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (22 تا 28 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4482 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (22 تا 28 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (22 تا 28 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4481 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (22 تا 28 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (22 تا 28 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4480 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی (22 الی 28مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم -تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (22 الی 28مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم -تیزهوشان

  این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4479 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی(22 تا 28 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم

برنامه مطالعاتی(22 تا 28 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم

  این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4478 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی( تا 22 تا 28مهر) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

برنامه مطالعاتی( تا 22 تا 28مهر) ویژه دانش آموزان پایه هشتم

  برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه هشتم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است . این برنامه برای یک هفته ( 22 الی28مهر ) تنطیم شده از هر زما...

برنامه مطالعاتی( 22 الی 28 مهر) ویژه دانش آموزان پایه هفتم

برنامه مطالعاتی( 22 الی 28 مهر) ویژه دانش آموزان پایه هفتم

[برنامه مطالعاتی( 22 الی 28 مهر) ویژه دانش آموزان پایه هفتم ] این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه هفتم برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4476 دانلود کنید و به دوستان خو...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (22 تا 28 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (22 تا 28 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای مسعود ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4475 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهی...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (22 تا 28 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (22 تا 28 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای مسعود ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4474 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهی...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (22 تا 28 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (22 تا 28 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای مسعود ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 22 تا 28 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4473 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

تغییررشته 14 هزار دانش آموز پایه دهمی

تغییررشته 14 هزار دانش آموز پایه دهمی

[تغییررشته 14 هزار دانش آموز پایه دهمی] مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزایش نیم درصدی آمار ورود به شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: امسال بیش از 14 هزاردانش آموز پایه دهم تغییر رشته دادند و وارد رشته تحصیلی مورد علاقه خ...

معرفی کتاب تناسب مفهومی و قرابت معنایی انتشارات دریافت

معرفی کتاب تناسب مفهومی و قرابت معنایی انتشارات دریافت

  در مبحث قرابت معنایی دانش آموز به دنبال آن است که ارتباط چند بیت و یا جمله را که از لحاظ ظاهری مانند هم هستند را پیدا کند، خب اگر کمی با مباحث ادبیات فارسیآشنا باشید متوجه می شوید که این امر، امر ساده ای نیست.در اینجا به معرفی کتابتناسب مفهومی و قراب...

معرفی کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 1 (دهم) خیلی سبز

معرفی کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 1 (دهم) خیلی سبز

  کتابی که امروز قصد معرفیش را داریم، کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 1 (دهم) خیلی سبز است. حتما شما هم با بنده موافق هستید کهکتاب های انتشارات خیلی سبز، همیشه از بهترین کتاب ها در حوزه خود بوده اند. یکی از مزایای کتاب های خیلی سبز، که دانش آموزان آگا...

معرفی کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی دهم مبتکران

معرفی کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی دهم مبتکران

  کتابی که در این جا قصد معرفی آن را داریم کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی دهم مبتکران، نوشته دکتر بهمن بازرگان است. کتاب های وی که اصولا در انتشارات مبتکران هم منتشر می شود از پرفروشترین کتاب های این درس است. برای اطلاعات بیشتر اینجا HTTP://TIZLAND.IR...