خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

  برنامه پیشنهادی شماره 3 آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای هفته سوم سال تحصیلی 96-97 است. این برنامه برای یک هفته ( 15 الی 21 مهر ) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه ک...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 15 تا 21 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4460 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 15 تا 21 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4459 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 15 تا 21 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4458 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

  برنامه شماره 3 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 15 تا 21 مهر سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4456 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

  برنامه شماره 3 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 15 تا 21 مهر سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4455 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

  برنامه شماره 3 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 15 تا 21 مهر سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4454 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته ریاضی-شماره2

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته ریاضی-شماره2

  این برنامه درسی پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان (فارغ التحصیل یا پشت کنکوری) رشته ریاضی است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4453 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته تجربی-شماره 2

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته تجربی-شماره 2

  برنامه درسی شماره 2 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان (فارغ التحصیل یا پشت کنکوری) رشته تجربی است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4452 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته انسانی-شماره 2

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته انسانی-شماره 2

  برنامه درسی شماره 2 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان (فارغ التحصیل یا پشت کنکوری) رشته انسانی است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4451 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی (15 الی21 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم -ویژه تیزهوشان

برنامه مطالعاتی (15 الی21 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم -ویژه تیزهوشان

این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه نهم (ویژه تیزهوشان) برای شروع سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4450 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی (15 الی21 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم

برنامه مطالعاتی (15 الی21 مهر) ویژه دانش آموزان پایه نهم

برنامه مطالعاتی تمام دروس ویژه دانش آموزان پایه نهم می باشد .این برنامه توسط جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور تهیه و تنطیم شده است . این برنامه برای یک هفته ( 15 الی21مهر ) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه کنی...

کلوپ یازدهمی ها : زیست - فصل اول - بخش 3

کلوپ یازدهمی ها : زیست - فصل اول - بخش 3

  در «کلوپ یازدهمی های تیزلند»، خط به خط کتاب درسی را رمزگشایی می کنیم، توانمندی های خود را افزایش می دهیم و تکنیک های یادگیری را آموزش می بینیم. بخش 3 از فصل اول کلوپ یازدهمی‌های تیزلند (درس زیست) را با تدریس دکتر محمد کاوه از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/...

چگونه به فرزندم در پیدا کردن دوست کمک کنم؟

چگونه به فرزندم در پیدا کردن دوست کمک کنم؟

  فرزند شما به اندازه ی غذا و ورزش به دوست نیاز دارد. پیدا کردن دوست بالا و پایینی هایی دارد ما برخی از شکایات مشترک کودکان و راه حل های پیشنهادی را گردآوری کرده ایم.استراتژی هایی را برای مقابله با موانع اجتماعی معمول امتحان کنید... از اینجا HTTP://TIZ...